Rapport Klaas de Vries: seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Rapport Klaas de Vries: seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

door Richard de Niet op 04-01

De afgelopen maanden deelden voornamelijk duizenden vrouwen maar ook mannen via sociale media hun ervaringen met grensoverschrijdend seksueel gedrag. En over hetzelfde onderwerp bracht de onderzoekscommissie Klaas de Vries half december een rapport uit. Deze commissie keek in het bijzonder naar de sport en dit is aanleiding voor het bestuur wat dieper op het onderzoeksrapport en op de veiligheid bij DSVP in te gaan.

Meest in het oog springend in het rapport is de constatering dat 1 op de 8 sporters (12%) de afgelopen jaren minstens één ervaring met seksueel overschrijdend gedrag heeft gehad. Het rapport vermeldt verder dat 44% van de gerapporteerde seksuele grensoverschrijdingen werd gepleegd door medesporters, dat 39% van de plegers een bekende was binnen de vereniging en dat 21% van de plegers een coach en/of trainer was. Vrouwen waren ongeveer twee keer zo vaak slachtoffer als mannen.

Volgens het rapport is de drempel om te melden voor slachtoffers bijzonder hoog terwijl de “ons kent ons cultuur” en de dunne scheidslijn tussen club- en privéleven de drempel om te melden kan verhogen.

Gezien deze conclusies hebben wij de behoefte via deze verklaring stil te staan bij de wijze waarop binnen DSVP aandacht aan veiligheid geschonken wordt. Allereerst is het goed te wijzen op de Vertrouwenscommissie (http://dsvp.nl/adresboek/vertrouwenscommissie/ ) die we enkele jaren geleden hebben ingesteld. De commissie is onafhankelijk, bestaat uit twee mannen en twee vrouwen en is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen heeft over ongewenst gedrag.

Verder dienen alle kaderleden die een functie voor de jeugd vervullen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen. Inmiddels hebben ongeveer tweehonderd kaderleden een VOG.

Ook streven we in de kleedkamers van de jeugdteams het vier-ogen-principe na, zodat daar zo veel als mogelijk twee volwassenen aanwezig zijn. Dit lukt nog niet voor alle teams en we hopen dat meerdere ouders zich aanmelden om deze belangrijke taak mede in te vullen.

Tenslotte brengen we onze waarden en normen frequent onder de aandacht van leden en vrijwilligers.

We gaan ervan uit dat we met deze verklaring en de erin beschreven maatregelen duidelijk hebben gemaakt dat de aandacht voor een veilig sportklimaat binnen de DSVP-organisatie stevig is verankerd. Hiermee hopen we incidenten te voorkomen. Veiligheid heeft een hoge prioriteit en zal dat blijven hebben.

Het bestuur van DSVP

Deel dit bericht:
Richard de NietRapport Klaas de Vries: seksuele intimidatie en misbruik in de sport.