Politiek bezocht DSVP

Politiek bezocht DSVP

door Richard de Niet op 11-09

Afgelopen zaterdag 9 september heeft DSVP in het kader van de ‘Dag van de Democratie’ bezoek gehad van drie politieke partijen te weten D’66, Groen links en Gemeente Belangen.

De vertegenwoordigers werden door voorzitter Peter de Jong ontvangen die hen uit kon leggen waar DSVP voor staat, wat de functie van DSVP binnen Pijnacker en de langere termijn visie van de vereniging is.
Deze langere termijn visie is breder dan DSVP alléén en het zou volgens Peter vreemd zijn als deze niet omarmd wordt. Natuurlijk was het belangrijkste onderwerp het draaien van het hoofdveld.
Peter legde de vertegenwoordigers uit dat vergroting van sportparticipatie, hetgeen de politiek en Gemeente hoog in het vaandel heeft staan, gesteund kan worden door de aanleg van een 3e (hoofdveld) kunstgrasveld.

Kijk je echt naar de toekomst dan moet het veld gelijk gedraaid worden omdat dit ruimte creëert voor meer parkeergelegenheid op het Sportpark voor zowel voetbal en hockey en dat is nodig want er zal meer gelijktijdig gesport worden, zal Pijnacker verder groeien en vindt deze groei (Ackersweide en Keizershof) ver van het sportpark plaats.

Voor het zomer reces had D’66, gesteund door het CDA, overigens al een motie ingediend om wethouder Minderhoud er toe te dwingen om actie te ondernemen.
In de begroting was al rekening gehouden met een uitbreiding van het voetbal gedeelte van het sportpark maar zou een heroverweging van het plan een betere optie zijn.
D’66 en CDA begrepen dit en naar blijkt de overige partijen ook want deze motie werd met uitzondering van de Gemeente Belangen aangenomen.
We verwachten dus spoedig actie. DSVP is nu uitgenodigd voor een gesprek met de wethouders over de veldencapaciteit. We zijn benieuwd.

Peter ontving bijgaande folder om deze aan alle leden onder de aandacht te brengen. Het doel van de dag van de democratie was natuurlijk om iedereen op te roepen hun belangrijke mening met de Gemeenteraad te delen hetgeen DSVP als sportclub afgelopen zaterdag kon doen.

Deel dit bericht:
Richard de NietPolitiek bezocht DSVP