De Grote Club Actie 2017 heeft netto € 4.000 opgebracht!!!

De Grote Club Actie 2017 heeft netto € 4.000 opgebracht!!!

door Leo Post op 07-02

De Grote Club actie 2017 is geheel afgerond en het eindbedrag is op de jeugdrekening gestort. Er zijn 1.801 loten verkocht na aftrek van de prijzen was de netto opbrengst € 4.000. Een geweldig resultaat en het jeugdbestuur bedankt de verkopers en de organisatie (Caroline Reichholdt en Eveline v.d. Veer) voor hun inzet.   De

De Grote Club actie 2017 is geheel afgerond en het eindbedrag is op de jeugdrekening gestort. Er zijn 1.801 loten verkocht na aftrek van de prijzen was de netto opbrengst € 4.000. Een geweldig resultaat en het jeugdbestuur bedankt de verkopers en de organisatie (Caroline Reichholdt en Eveline v.d. Veer) voor hun inzet.

 

De meeste loten zijn dit jaar verkocht door Dex Post (139), Beau Notenboom (110) en Siem Verwest (57). Bij de senioren heeft de 1e selectie het meest aantal loten (115) verkocht. Allen hebben hun prijzen ontvangen.

 

Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan leuke en nuttige dingen voor de jeugd. Tezamen met de bijdragen van de Club van 100 kan er weer veel georganiseerd worden. Er is dit jaar al gezwommen in de Viergang, trainers en leiders hebben mooie kleding ontvangen waar het jeugdbestuur aan heeft bijgedragen en straks staat er een FIFA 2018 op de agenda. Meer activiteiten zullen volgen.

 

Nieuwe organisatoren gevraagd

Caroline en Eveline hebben aangegeven dat zij de organisatie over willen geven aan nieuwe vrijwilligers. Het bestuur vraagt 2 ouders zich hiervoor beschikbaar te stellen. De voorbereiding van de verkoop start in september en de afloop is in eerste helft van december.

De taken zijn: informeren en stimuleren van jeugdteams, het inbrengen van de incasso opdrachten, het bijhouden van de GCA-administratie en het verstrekken van de prijzen. Neem s.v.p. voor deze belangrijke taak contact op met Anton Lindenburg (dsvpjeugdvoorzitter@gmail.com) of Peter de Jong (pdejong@skpnet.nl).

Het bestuur
Deel dit bericht:
Leo PostDe Grote Club Actie 2017 heeft netto € 4.000 opgebracht!!!