2018 Nieuwjaarsreceptie

2018 Nieuwjaarsreceptie

door Richard de Niet op 08-01

In een goed gevulde kantine werd afgelopen zaterdag de nieuwjaarsreceptie van DSVP gehouden.
Voorafgaand aan de receptie streden de mannenselectie en JO19 om de ‘Oliebollen cup’. De mannenselectie won nipt met 3-2 van de jongeren.

Voorzitter Peter de Jong benoemde namens het bestuur Henk Brink tot Lid van Verdienste voor al zijn werkzaamheden die hij al vele jaren voor DSVP heeft verricht. Henk is al jaren wedstrijdsecretaris van de mannenselectie, was scheidsrechter, is omroeper bij de wedstrijden van mannen 1, maakt het programmaboekje rond de wedstrijden van mannen 1, maakt jaarboeken van de seizoenen van mannen 1, is altijd bereid om anderen te helpen en neemt veel initiatieven waar anderen niet aan willen beginnen.

In zijn nieuwjaarstoespraak stond Peter de Jong stil bij het afgelopen jaar. DSVP heeft gelukkig veel vrijwilligers maar toch wil het bestuur een vrijwilliger coördinator benoemen en het ziet er naar uit dat dit gaat lukken.
Door deze benoeming hoopt het bestuur nog meer structuur aan te brengen in het vrijwilligersbeleid.
Verder gaf Peter aan dat hij blij is dat de Beleidsnota Sport en Bewegen door alle partijen goedgekeurd is en daarmee de aanzet wordt gegeven om o.a. het hoofdveld in de vorm van kunstgras te draaien.
Hij feliciteerde wethouder Bob van Deijl, de Sportraad en andere betrokken partijen hiermee en dankte ook Peter Hennevanger van D66 voor het inbrengen van een motie vlak voor het zomer reces.

Peter de Jong reikt de oorkonde “Lid van Verdienste” uit aan Henk Brink

De aandacht van DSVP zal zich in 2018 richten op Duurzaamheid. DSVP is geselecteerd door de KNVB om in het project ‘de Groene club’ te participeren. Dit zijn 30 voetbal, hockey en tennis clubs die samen met hun bonden gaan onderzoeken hoe Duurzaamheid en kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.
De ervaringen zullen met andere clubs gedeeld worden. DSVP heeft al direct een subsidieaanvraag voor LED-verlichting op de velden 6 en 8 ingediend. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om zonnepanelen op het sporthal dak te plaatsen. Al deze initiatieven zijn niet definitief en zullen verder met de leden besproken worden.

Als laatste gaf Peter aan dat er een projectgroep, bestaande uit Jaco v.d. Elst, Ivar v.d. Drift, Tim Rensen en Stephan v.d. Voort, is geïnstalleerd. deze Projectgroep zal inventariseren in welke vorm de kantine opgeknapt kan gaan worden.
Het ligt in de bedoeling om de plannen en planning in maart klaar te hebben. Hij riep de leden op om mee te denken en mee te helpen. Via een aparte website (dsvpverbouwt.nl) kan de voortgang gevolgd worden en kan er ook mee worden gedacht. Peter gaf nog aan dat de tekeningen zeker niet definitief zijn maar helpen om inzicht te geven hoe het kan worden. Zie het als een levend plaatje.

Sportief hoopte Peter verder dat mannen 1 en vrouwen 1 zich richting het linker rijtje gaan bewegen. Beiden zijn het gezicht van DSVP en iedereen (spelers, leiding, leden en publiek) moet trots zijn om hier onderdeel van uit te maken of te kunnen steunen.

Tot slot hief Peter het glas op 2018 en wenste alle leden een gezond, gelukkig en sportief jaar toe samen met hun dierbaren.

Deel dit bericht:
Richard de Niet2018 Nieuwjaarsreceptie